Nordplus Junior projektas “Share & Improve” (“Dalinkis ir tobulėk”)

Linksmasis kvadratas (Jolly Sguare)

Nord + Junior projekto „ShareandImprove“ susitikimas Farerų salose (Nord + Junior project „Share and Improve“ meeting in Faroe Islands)

Gegužės mėnesį grupelė Vilkijos gimnazijos mokytojų viešėjo Farerų salose, kur vyko jau ketvirtasistarptautinio Nord +Junior programos projekto „ShareandImprove“ dalyvių susitikimas. Partneriai iš Estijos, Islandijos ir Lietuvos susitiko Farerų salų miestelyje Sandavagure.Atvykome į Vagaro oro uostą, kuris įr įsikūręs netoli šio miestelio. Mūsų laukė dar neatrasta ir mažai žmonių paliesta Šiaurė – tai Farerų salos, kurių kraštovaizdis yra vienas unikaliausių pasaulyje. Laipiojimas kalnais, įspūdingų pakrančių tyrinėjimas, nematytų gyvūnų stebėjimas, vietos virtuvės patiekalų ragavimas – tai tik keletas atradimų, kuriuos patyrėme šiose Atlanto vandenyno salose, kuriose gyvena vos 50.000 gyventojų.
 
Mūsų pažintis su šia šalimi prasidėjo nuo Giljanes vidurinės mokyklos, kuri įsikūrusi ant kalno, vandenyno pakrantėje. Ekskursiją pradėjome apsilankymu senajame mokyklos pastate, kuris jau tapęs muziejumi, nes šalia pastatyta nauja moderni mokykla, puikiai pritaikyta mokinių ugdymui(si). Lankydamiesi šioje ir dar vienoje kito miestelio mokykloje, įsitikinome, kad Farerų salose vaikams skiriama daug meilės ir dėmesio: mokyklos įrengtos taip, kad vaikai turėtų pačias geriausias sąlygas mokytis, ilsėtis ir kurti. Transformuojami baldai poilsio zonose, aikštelės ir balkonai poilsiui kieme, vandens gėrimo įrenginiai, patogūs, kiekvienam vaikui pritaikyti baldai klasėse, lengvas ir šviesus interjeras, visose erdvėse – daugybė mielų detalių, skatinančių mokytis ir pažinti savo gimtąjį kraštą. Kaip ir daugelyje Šiaurės šalių mokyklų, mokiniai vaikšto be batų. Įsitikinome, kad pamokoms išnaudojamos visos edukacinės erdvės: koridoriai, laiptinės, kiemas ir t.t. Kadangi pamokos vyksta 90 min., dalis pamokos skiriama aktyviam mokymuisi. Teko stebėti aktyvius mokymo metodus matematikos ir anglų kalbos pamokose. Mokykloje turtinga IT bazė, visi mokiniai turi galimybę naudotis planšetėmis pagal poreikius, puikiai organizuota priemonių išdavimo tvarka. Netrūksta priemonių ir praktinės veiklos muzikos, technologijų, dailės pamokose. Visus sužavėjo Farerų salų mokyklų ilgosios pertraukos tradicija, kai visa mokyklos bendruomenė susirenka didžiausioje mokyklos erdvėje kartu pasimelsti, o po to padainuoti mokykloje populiarių dainų.
 
Projekto dalyviams buvo skirta ir pažintinė šalies programa: apsilankymas lašišų auginimo fabrike, kelionė laivu į fiordus, kelionė pėsčiomis į kalnus, žvejų šventė sostinėje Torshaune, kai teko paragauti ryklio ir banginio mėsos. Sužavėjo miestelio bendruomenės šventė, kurios metu privačiuose namuose vyksta muzikiniai pasirodymai, kuriuos gali stebėti visi norintys. Farerų salų mokytojai labai pasistengė, kad projekto dalyviai susipažintų ne tik su šalies gamtos įžymybėmis, bet ir su žmonių gyvenimu, pakviesdami šiltai paviešėti savo šeimose.
Projekto veiklos viešinamos visų mokyklų internetiniuose puslapiuose ir faceboock paskyroje Share&Improve.
 
In May a group of Vilkija gymnasium teachers visited Faroe Islands, where they participated in the fourth Nord +Junior programme Project „Share and Improve“ meeting. Partners from Estonia, Iceland and Lithunia met in Sandavagure town. We arrived at the Vagaro airport, which is near the town. We had a lot to see and explore there in Faroe Islands where the landscape is one of the most unique in the world. We had a chance to climb the mountains, explore the coast with its unseen fauna,  try local cuisine and these are just few things we discovered in these Atlantic ocean islands, the population of which is 50.000.
 
We started our visit from Giljanes secondary school, which is situated on the hill, near the coast. At first we visited the old school building, which has been turned into a museum, meanwhile students now learn in a nearby modern building. While visiting schools in Faroe Islands we could learn that a lot of attention is paid for students there. Schools are organised so that students could have best conditions to learn, rest and create. Great and cosy atmosphere is created by adaptive furniture in the resting rotoms and classrooms, light interior with a lot of lovely details encourage students to learn and to know their own country. Students in schools here walk without shoes as in many other Northern countries.We were convinced that different educational environments such as corridors, stairways and yards can be used for educational purposes. A  lesson takes 90 min., therefore, a lot of attention is paid to active learning. The school has a rich IT base and students can use tablets whenever there is a need. Also we could witness that the school has a wide range of different devices used in various lessons. However, most of all we were charmed by a nice tradition when during the long break all school‘s community comes to pray and to sing togeher in the lobby.
 
The programme of the project also included a visit to salmon farms, conoeing in the fiords, hiking in the mountains, attending fishermen‘s festival in Torshaun. The participants also had a chance to admire a  beautiful town‘s community festival where different musical performances were held in private houses and could be attented by everyone. Local teachers really did their best to show the life on the islands by accepting participants at their homes.
 
The information about the Project is published on all participating schools‘  web pages and on the facebook profile „ Share and improve“.

Estijos ir Islandijos metodai

Estija (Estonia)

2017 m. kovo 9-15 dienomis toliau buvo vykdomas projektas “Shareandimprove”. Šį kartą projekto dalyviai rinkosi Estijoje, Rakvere mieste. Kelias dienas trukusio vizito metu dalyviai lankėsi Rakvere pagrindinėje mokykloje. Pati mokykla dar visai neseniai buvo skirta tik rusakalbių gyventojų vaikams, tačiau Estijos valdžiai nusprendus visos tokio tipo mokyklos per kelis metus bus paverstos į mokyklas, kuriose visi mokomieji dalykai bus dėstomi tik estų kalba. Tik įėjus į mokyklą buvo malonu pamatyti paruoštus plakatus su informacija apie visas projekte dalyvaujančias šalis. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti į mokyklos salę, kur įvairaus amžiaus mokiniai buvo paruošę programą, šoko estų liaudies šokius ir dainavo liaudiškas dainas. Kiek vėliau salėje buvo parodyti keli metodai, kurie naudojami šioje mokykloje. Vienas pagrindinių aspektų Estijos mokyklose yra tai, kad čia kreipiamas didelis dėmesys vaikų verslumui, todėl ir nemažai mokomos medžiagos yra siejamos su verslumu.  Taip pat buvo įdomu sužinoti, kad visi mokiniai Estijos mokyklose gauna nemokamus pietus.
 
Palikus mokyklą svečiai buvo nuvesti į taip vadinamą išmanųjį namą, kuriame yra įsirengusi miesto savivaldybė. Estijoje planuojama per kelis metus daugiau miestų savivaldybių įkurdinti panašaus tipo pastatuose, kuriuose pirmenybė teikiama tvariam energijos valdymui. Tokio tipo namuose yra kaupiama  ir naudojama saulės energija, renkamas ir įvairioms reikmėms panaudojamas lietaus vanduo. 
 
Projekto dalyviai taip pat lankėsi Talino senamiestyje, bei apylinkėse, kur yra įsikūręs liaudies buities muziejus, Narvos pilį. Lankydamiesi Rakvere pilyje dalyviai išklausė įdomaus pasakojimo apie žmonių gyvenimą Estijoje viduramžiais. Taip pat buvo įdomu pasivaikščioti įspūdingojeViru pelkėje bei pakeliauti palei Baltijos jūrą aplankantbuvusias skalūno kasyklas, Sagadidvarą, Jägala krioklį.
 
9th-15th March, 2017 the project „Share and improve“ was continuously implemented. This time all the participants went to Rakvere, Estonia. At first the participants were invited to visit Rakvere school. After the decision of Estonian government the school has recently been turned into a national school where all the subjects are taught in Estonian, meanwhile before it was a school for children whose mother tongue was Russian and so, therefore, all the subjects were taught in Russian. Entering the school everyone was delighted to find posters giving information about each participating country. Later all the participants were invited to the school‘s hall where students performed some traditional dances and sang traditional Estonian songs. Then few teachers showed some active methods, which are used in the school. One of the main aspects participants could notice was that Estonia pays a lot of attention to entrepreneurship at schools, therefore, strong emphasis on the subject were put when showing active methods. Also it was interesting to learn that all students in Estonia receive free lunch.
 
After the visit to the schoo lvisitors were taken to the Smart House where local government is placed. In few years time Estonia expects to house more of local authorities in such kind of houses where great attention in paid to sustainable energy management. In such house sit is accurately cared for the collection of solar energy and rain water.
 
Later the participants of the project visited Tallinn‘s old town, open air museum, Narva castle. While visiting Rakvere castle the participants had a great chance to learn how people lived in Estonia in medieva lages. Also it was very interesting to explore Virubog, Sagadimanor, Jägala waterfall and have a trip a long the Baltic coastline.

Projekto „Dalinkis ir tobulėk“ susitikimas Islandijoje sausio 9-16 dienomis

Nusileidę Reikjaviko oro uoste projekto dalyviai iš Estijos, Lietuvos ir Farerų salų įsitikino: Islandija – gamtos stebuklų šalis.

Lavos laukai, kalnai,žvejų kaimeliai, apledijusiose pievose besiganantys arkliai, balti ledynai ir laukiniai paplūdimiai – tokie vaizdai lydėjo visą savaitę. O kur dar trykštantys geizeriai ir įspūdingi kriokliai … Galėtume vardyti be sustojimo – juk tai Islandija – ledo ir ugnies šalis.

Prie atšiaurių ir išskirtinių gamtos sąlygų vietiniai gyventojai puikiai prisitaikę, to moko ir savo vaikus.

Tuo įsitikinome jau pirmojo vizito metu Reikjaviko Hraunvala vidurinėje mokykloje, kuri įsikūrusi tiesiog ant sustingusios lavos laukų. Per pertraukas čia laksto vaikai, nebijodami įgriūti ar susižeisti. Beje ir mokykloje vaikai laksto be batų, tik su kojinėmis, arba net basi. Pažintis su mokykla prasidėjo nuo mokinių darbų, klasių, valgyklos, bibliotekos ir kitų patalpų apžiūrėjimo. Vėliau lankėmės pamokose, kur stebėjome keletą mokymo metodų pradinėse klasėse, grupinį darbą islandų kalbos pamokoje, savarankišką darbą su planšetėmis anglų kalbos pamokoje, muzikos kūrimą ir dainavimą muzikos pamokoje. Susipažinome su praktine mokinių veikla piešimo, technologijų pamokose. Visus sužavėjo stropus pačių mažiausių mokinių darbas nedidelėse grupelėse, kai vaikai dirba patys ar padedami mokytojų padėjėjų. Susitikome ir su mokykloje besimokančiais lietuvių emigrantų vaikais. Mokykla – nauja ir didelė, suprojektuota taip, kad vaikai jaustųsi patogiai, turėtų savo atskiras erdves.

 

Lankėmės ir žymiausiose Reikjaviko vietose: Harposkonferencijų ir koncertų centre, nacionaliniame Islandijos muziejuje, Halgrimuro bažnyčioje.Vėliau pažintis su Islandija tęsėsi , keliavome Auksiniu ratu, aplankydami Gulfoso krioklius, Geysir geizerius, Islandijos religinį centrą –Skalholtą.  O kur dar natūralūs karštieji šaltiniai ir maudynės žymiojoje Žydrojoje lagūnoje. Kelionę užbaigėme kalnų nameliuose, kur visiems projekto dalyviams buvo parengtos ne tik tikros islandiškos vaišės su žuvimi ir aviena, bet patyrėme ir unikalų derinį-šiltą baseiną ir ledinį arktikos vėją. Islandijoje patirtus įspūdžius apibendrino viktorina, kurią mums parengė puikiai vizito veiklas suplanavusios islandės Gyda, Hildur ir Karen. Visi vizito dalyviai pasidalijo mintimis apie tai, ką matė Hraunvala mokykloje, kuriuos mokymo metodus ketina pritaikyti grįžę namo, ir ką jau pritaikė po vizito Lietuvoje, buvo aptartas kitas susitikimas Estijos Rakvere gimnazijoje.

Projektas „Dalinkis ir tobulėk“

Vilkijos gimnazija dalyvauja Nord Plus Junior projekte “Dalinkis ir tobulėk”. Projekto šalys partnerės yra –  Estija (Rakvere gimnazija), Farerų salos (Giljanesi mokykla),Islandija (Hraunvala mokykla).

 

Pagrindinis projekto tikslas – pasidalinti aktyviais mokymo metodais ir taikyti juos savo pamokose.

 

Vilkija gymnasium is participating in Nord Plus Junior project ” Share and Improve” The country coordinator is Lithuania (Vilkija gymnasium) and the partners are -Estonia (Rakvere gymnasium) , Faeroe islands (Giljanesi school) and Iceland (Hraunvalla school).

 

All partners have agreed that it will be great to share the experience  about active teaching methods.Together we will find out more interesting teaching methods which will be useful in teacher’s job.

 

Pirmas ir antras projekto etapas – vizitas Lietuvoje ir Islandijoje

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content