Erasmus+KA1 projektas „PŠUR“

Erasmus+programos projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams” mokymai Austrijoje

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius įgyvendina Erasmus+programos projektą „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams”. Gruodžio 2-7 dienomis Austrijoje, Karintijos žemėje vyko projekto mokymai, kuriuose dalyvavo 12 pedagogų iš Kauno rajono ilgųjų gimnazijų ir švietimo skyriaus. Mokymus surengti padėjo švietimo ir tarpininkavimo agentūros vadovė Aldona Biedermann. Projekto dalyviai susipažino su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo, lankėsi įvairaus tipo ugdymo įstaigose, stebėjo pamokas, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo ypatumus.
 
Per šias dienas lankėmės dviejose naujo tipo vidurinėse mokyklose, dviejose gimnazijose ir vienoje profesinėje mokykloje. Vaitensfeldo vidurinės mokyklos direktorius ponas Helmut Lackner pasidalijo mintimis apie aukštą mokytojo savivertę, darbo motyvaciją, pasitikėjimą ir rūpinimąsi mokiniais, jų poreikių pažinimą ir pagalbos teikimą. Jis papasakojo apie bendravimą su tėvais, apie pozityvų mokyklos ir seniūnijos bendradarbiavimą ir ugdymo proceso finansavimą. Supažindino su būsimų pedagogų rengimu, jaunų mokytojų praktika bei mokytojų tarpusavio santykiais ir dalykiniu bendradarbiavimu.
 
Apie mokytojų savarankiškumą ir pozityvų skatinimą veikti, išreikšti save įvairiose veiklose kalbėjo ir Althofeno vidurinės mokyklos direktorė ponia Ingrid Zemrosser. Ji supažindino su mokytojų kompetencijų tobulinimu, prestižo didinimu. Papasakojo apie profesinį mokinių orientavimą mokykloje, bendradarbiavimą su profesinėmis mokyklomis ir įsidarbinimo galimybes Karintijos žemėje. Šioje mokykloje lankėmės pamokose, bendravome su mokytojais. Susipažinome su elektroninio dienyno Skooly teikiamomis galimybėmis mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimui bei su mokykloje organizuojamomis projektinio darbo savaitėmis: komandinio darbo formavimo 5 kl., vasaros sporto 6 kl., slidinėjimo kursų 7 kl., kultūrinės savaitės Vienoje 8 kl.ir t.t.
 
BG/BRG Mössinger gimnazijoje stebėjome pamokas, aptarėme jose naudojamus aktyvius metodus ir vertinimą, kalbėjome apie pozityvią mokinių ir mokytojų komunikaciją. Gimnazijos direktorius ponas H.R. Mag. Harald A. Kaichler pristatė Karintijos žemės gimnazijų tinklą, savo gimnazijos ugdymo pakraipas ir mokymo turinio ypatumus didelį dėmesį skiriant IT, darbo organizavimą. Mokinių atstovas Kristijanas pristatė gimnazijoje teikiamas galimybes ugdytis pagal pasirinktą planą ir profilį, dalyvauti įvairiuose projektuose ir konkursuose, baigiamųjų egzaminų sistemą.
 
Ingeborg Bachmann gimnazijoje buvo surengta konferencija su mokytojais ir švietimo ministerijos atstovais. Gimnazijos mokytojų komanda pristatė gimnazijos vizitinę kortelę: kalbų mokymosi ir gamtos mokslų pakraipas, vykdomus projektus ir konkursus, laimėjimus ir teikiamas paslaugas. Švietimo ministerijos atstovė ponia Mag. Barbara Bergner dar kartą supažindino su Austrijos švietimo sistema, atsakė į mūsų klausimus apie mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Diskusijose pasidalijome savo šalių įžvalgomis apie geros mokyklos koncepciją, aplankėme gimnazijos erdves.
 
Lankėmės ir profesinėje gastronomijos mokykloje Vielbache, kuri pastatyta ir įrengta pagal joje dirbančių mokytojų sukurtą planą, kad būtų patogu ir mokytojams, ir mokiniams. Direkcijos atstovas Andreas Krall pristatė mokykloje rengiamas specialybes ir praktinio mokymo galimybes.
 
Be plačios darbo programos daug pozityvių emocijų patyrėme dalyvaudami kultūrinėje programoje po Karintijos žemę, Klagenfurto miestą bei sostinę Vieną.
 
Mokymuose įgyta patirtimi pasidalinta Vilkijos gimnazijos mokytojų susirinkime gruodžio 12 d.
Direktoriaus pavaduotoja Asta Mačiulienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius įgyvendina projektą „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“. Projekto mokymai: Ispanijoje, Austrijoje ir Suomijoje. Skyrius yra projekto koordinatorius, partneriai: Akademijos Ugnės Karvelis, Piliuonos, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos gimnazijos. Tikslas – pozityviąja psichologija grįstus metodus skleisti ugdymo įstaigose, juos sistemingai taikyti ugdymosi procese ir taip siekti pokyčių. Pirmoji stažuotė –„Positive education: Happy school“ mokymai – vyko spalio 13–19 d. Esmovia mokymų centre Valensijoje, Ispanija. Mokymo kursas pagrįstas Martino Seligmano pozityviosios psichologijos studijomis, pritaikytomis ugdymui. Mokymus vedė ypatingai pozityvi lektorė Kelsie Kerwin. Lektorė Kelsie puikiausias pavyzdys, kiek daug gali padaryti pozityvus pedagogas, kuris planuoja, organizuoja ir įgyvendiną ugdymosi procesą. Jei nori mokyti kitą būti pozityviu, pirmiausio to turi mokykis pats.

Didžiąją dalį mokymų metu pristatytų metodų išbandėme praktikoje. Net ir per šias kelias dienas turėjome galimybę pajusti, kad nuolat tobulinama praktika ir jos tęstinumas sudaro galimybę formuotis naujiems įpročiams. Išbandėme Hoponopono, Sąmoningumo ugdymo, „Laimės indo“, Žemai–Aukštai, Mandalos kūrimo, Bokšto statymo iš makaronų, netgi paprasčiausią pozityvaus savęs nuteikimo kelių minučių šokiu metodą, meditacijas ir kitus pozityviosios psichologijos metodus. Sužinojome apie smegenų neuroplastiškumo svarbą pozityviam ugdymui(si). Lankėmės Valensijos Gvadalaviaros mergaičių mokykloje. Ten susipažinome ir su Ispanijos švietimo sistema.

Spalio 25 d. gimnazijos 100-čio aptarime jau buvo bendruomenei pasiūlytas praktiniam pritaikymui vienas iš stažuotėje išbandytų metodų. Po šio apšilimo lapkričio 7 d. bendruomenė supažindinta su Martino Seligmano pozityviosios psichologijos teorijos aspektais, pristatyti ugdymo metodai, demonstruota video medžiaga Neuroplastiškumas https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=SENTIS#id=1&vid=94107410692eeac0b215e75002176c3b&action=click.

Su II kl. mokiniais kuriami Laimės indai, yra ir daugiau mokytojų, kurie pozityviosios psichologijos metodus taiko praktikoje arba jų taikymu domisi. Tikiuosi, kad mes patikėsime, kad pozityvumo mokomasi visą gyvenimą ir imsime to mokytis patys ir mokyti aplinkinius.

Direktoriaus pavaduotoja viduriniam ugdymui Aurelija Chamrovski

Projekto „Erasmus+KA1 „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ pristatymas svečiams iš Grenlandijos ir Estijos

Direktoriaus pavaduotoja viduriniam ugdymui Aurelija Chamrovski, neseniai grįžusi iš Erasmus+  KA1 projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ mokymų kursų „Pozityvus švietimas: laimingos mokyklos“ Valensijoje (Ispanija), pristatė Vilkijos gimnazijos mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo(si) tvarkas. Svečiai ir gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybę praktiškai išbandyti pozityvaus vertinimo metodą. Apie metodo veiksmingumą buvo galima spręsti iš vis labiau platėjančių šypsenų.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content