Socialinė pedagogė

Gimnazijos socialinė pedagogė Auksuolė  Pustelnikaitė

213 kabinetas

Tel. nr. +370647 14407

El. p. auksuole.pustelnikaite@gmail.com

Savaitės diena

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30-15.00

9.00-14.00

Antradienis

7.30-16.00

9.00-14.00

Trečiadienis

7.30-16.00

9.00-14.00

Ketvirtadienis

7.30-15.00

9.00-14.00

Penktadienis

7.30-14.00

 

Pietų pertrauka

12.00-12.30

 

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:

 • turi problemų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria patyčias, smurtą ir/ar išnaudojimą;
 • turi sunkumų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • kyla idėjų, kurias galėtų įgyvendinti dalyvaudami gimnazijos veikloje.

 

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Padeda tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų teikimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Kartu su klasių auklėtojais ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas.
 • Vykdo prevencines programas/užsiėmimus mokiniams.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
 • Gimnazijoje atsakingas už mokinių pavėžėjimo organizavimą.
 • Gimnazijoje atsakingas už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content