Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė Rima Kulokienė

103 kabinetas

Tel. 867804382;

el. paštas rima.kulokiene@kaunorvsb.lt

Darbo laikas

Savaitės diena

Laikas

Pirmadienis

7.30-16.00

Antradienis

7.30-16.00

Trečiadienis

7.30-16.00

Ketvirtadienis

7.30-15.00

Penktadienis

7.30-15.00

Pietų pertrauka12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

 • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje;
 • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;

Pagrindinės funkcijos:

 • renka duomenis apie mokinių sergamumą bei padeda mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • konsultuoja mokinius, tėvus(globėjus) ir mokytojus sveikos gyvensenos klausimais;
 • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas), rengia stendinius pranešimus;
 • bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje
 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą, esant reikalui iškviečia GMP (greitosios medicinos pagalbą).

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content