Projektas „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“

Mūsų gimnazijoje vykdomas inovatyvus projektas, kurio metu buvo įkurta multisensorinė erdvė, skirta skatinti mokinių kūrybiškumą ir aktyvumą ugdymo(si) procese.
Tikimės, kad:
– multisensorinė erdvė padidins mokinių motyvaciją ir aktyvumą mokymo procese.
– mokiniai taps labiau kūrybiškesni, mokės geriau spręsti problemas ir efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje.
Kuriant projektą buvo atsižvelgta, kad erdvė būtų pritaikyta ir tinkama visiems mokiniams, nepaisant jų individualių gebėjimų ar specialiųjų poreikių. Projekto tikslas – sukurti multisensorinę erdvę, skatinančią mokinių kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą mokymo(si) procese. Bei ugdytų socialinius įgūdžius.
Projekto uždaviniai – įrengti erdvę, atitinkančią visų mokinių poreikius, kuri skatintų kūrybiškumą ir bendradarbiavimą bei stiprintų mokinių tarpusavio bendradarbiavimą ir komandinį darbą.
Šiuo metu vykdomos įvairios edukacinės ir sensorinės veiklos, kuriose tiek mokiniai, tiek ir mokytojai.
Tikimės, kad šis projektas turės tęstinumą ir taps ilgalaikis.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content