Gimnazijoje startuoja naujas projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

ESFA PROJEKTAS „PAGRINDINIO UGDYMO TURINIO TARPDALYKINĖ DERMĖ: LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA, ISTORIJA IR DAILĖ“

09.2.1-ESFA-K-728 IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS

Rugsėjo mėnesį Vilkijos gimnazija pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos” gimnazija, kuri yra šio projekto koordinatorė. Mūsų gimnazija džiaugiasi būdama šio projekto partnere.

ŠMSM paskirstė ES SF lėšas mokykloms, pateikusioms projektus, kaip pagerinti mokinių pasiekimus, skatinant švietimo įstaigų pokyčius. Buvo pateiktos 107 paraiškos, iš jų 22 mokykloms paskirtas finansavimas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. VDU „Rasos“ gimnazijos projektui „Pagrindinio ugdymo turinio tarpdalykinė dermė:lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir dailė“ paskirta 34777,79 Eur. 

Projekto tikslas – pagerinti 10 kl. lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus.
Siekiamas rezultatas – naujo mokymo(si) modelio sukūrimas ir diegimas ugdymo procese, sinchronizuojant lietuvių k., istorijos ir dailės mokymą.

Projekto konsultantai: Kauno technologijos universiteto gimnazija ir KTU Informatikos fakulteto mokslininkai Dr. Daina Gudonienė, Dr. Renata Burbaitė.

Projekto rezultatų bus siekiama per technologinius sprendimus, kuriant ir taikantsinchronizuotas lietuvių k., istorijos ir dailės dalykų ugdomąsias veiklas I– II gimnazijos klasėse.
Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto darbo grupės atstovės:

Asta Mačiulienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui ir pagalbai

Rūta Vasiliauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ramutė Sadauskaitė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja

Aldona Plentaitė, istorijos mokytoja metodininkė

Egidija Jocienė, dailės mokytoja metodininkė

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content