Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos 2-10 klasių mokinių prakartėlių konkursas „Sveikas, Jėzau, gimusis“

Šiemet sukanka 800 metų, kai 1223 metais Italijoje, Grečo vietovėje Šv. Pranciškus Asyžietis, popiežiaus leidimu, Kalėdų išvakarėse atkūrė Jėzaus gimimo sceną.

Į tikybos mokytojos kvietimą dalyvauti prakartėlių konkurse atsiliepė keletas 3-4 ir 7 klasės mokinių. Vaikai turėjo progą įsigilinti į Kalėdų įvykius Naujajame Testamente, galėjo kūrybiškai save išreikšti. Atnešę savo prakartėles į bažnyčią, dalinosi, kaip jiems sekėsi jas gaminti, gėrėjosi vieni kitų darbais.

Klebonas kun. L.Šipavičius  ir tikybos mokytoja vaikams padovanojo religinio turinio knygeles.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content