Veiksmo savaitė Be patyčių gimnazijoje paminėta patvirtinant mokinių  taisykles. 1-III klasių mokiniai savo pirštų antspaudu patvirtino, kad laikysis 10 mokinių taisyklių, kurias aptarė klasių valandėlėse.