Metodinė taryba

Aurelija Chamrovski – Metodinės tarybos kuratorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų vyr. mokytoja.

Danutė Reizgienė – Metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės tarybos nariai:

1. Daiva Jančiuvienė – Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
2. Ramutė Sadauskaitė – Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
3. Rita Kelpšienė – Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos vyr. mokytoja.
4. Svetlana Savickienė – Gamtos mokslų, matematikos ir IT metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė.
5. Laima Dabulskienė – Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, geografijos vyr. mokytoja.
6. Virginija Žiobienė – Menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, tikybos vyr. mokytoja.
7. Rasa Matuliauskaitė – Fizinio ugdymo bei neformaliojo sportinio ugdymometodinės grupės pirmininkė, fizinio ugdymo vyr. mokytoja.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content