Informacija tėvams dėl mokinių sveikatos pažymų

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktu, mokiniai iki 18 metų, kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą (forma Nr. 027-1/a).
 
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo (2020.12.31). Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių.
 
Palengvinimas galios tiems mokiniams, kurie mokslus tęs toje pačioje mokymo įstaigoje, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje. Kitais atvejais (pirmų pradinių klasių mokiniams, naujai atvykusiems iš kitų mokyklų mokiniams), mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.
 
Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).
 
Informacija parengta remiantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2020m.liepos 07 d. Nr. V-1615, Vilnius) „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. įsakymo Nr. 301“Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Kulokienė

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content