Informacija apie projektinę veiklą Kauno r. Vilkijos gimnazijoje

  1. Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus mokyklinio ugdymo NordplusJunior paprogramės projektas „Vertink kai įsivertini”

  2. Europos socialinio fondo projektas „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose“

  3. Europos socialinio fondo projektas „Vaikų švietimas ir praktinis mokymas fizinio, psichoemociniosveikatinimo, socialinės gerovės kūrimo ir aktyvaus gyvenimo ugdymo perspektyvoje“

  4. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros projektas „Fizinis aktyvumas vyresnių klasių moksleiviams baseine”

  5. „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

  6. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

  7. VGTU nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerijos“.

  8. Erasmus+  KA1 projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“

  9. 3D+

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content