1-4 klasių mokinių, lankančių „Kompiuterio ABC” būrelį, kompiuteriniai piešiniai „Pavasario spalvos”.